Welke toegevoegde waarde heeft het zijn van MfN-register­mediator voor mij en voor mijn beroepsuitoefening?

 1. Het beroepsprofiel van MfN-registermediator houdt in dat een mediator:
  • op professionele wijze omgaat met betrokkenen
  • zich strikt houdt aan de gedragsregels zoals die gelden voor MfN mediators
  • werkt met een mediatonovereenkomst, waarin het MfN Mediation­reglement is opgenomen
  • zijn/haar vakbekwaamheid onderhoudt
  • valt onder het klacht- en tuchtrecht van het MfN
 2. Een MfN-registermediator biedt zijn/haar cliënten een kwaliteitswaarborg en verschaft de mediator een kwaliteitsmerk.

Zie voor uitgebreidere informatie over het beroepsprofiel van een MfN‑register­mediator de website van het MfN-register.

Heeft u vragen? Bel ons gerust: 0343 - 533 603.

School voor Mediation

Vragen