Wat zijn in 2014 de veranderingen in de Nederlandse mediation­organisatie?

Per 01 januari 2014 is een aantal veranderingen doorgevoerd in de organisatie van het mediationveld in Nederland. Tijdens het Jaarcongres Mediation op 15 november 2013 is een nieuwe federatie van mediatorsverenigingen officieel opgericht. Dat betekent een herinrichting van de landelijke organisatie en een herverdeling van de taken van het Nederlands Mediation Instituut (NMI).

Mediatorsfederatie Nederland (MfN)
De nieuwe Mediatorsfederatie Nederland is een vereniging van grote landelijke verenigingen van mediators. De Mediatorsfederatie vertegenwoordigt het mediation­beroep in de publieke belangen­behartiging (gespreks­partner voor de overheid, politieke en andere partijen), ze maakt zich sterk voor de verdere ontwikkeling van het beroep van mediator en houdt zich bezig met beleid voor de bevordering en bewaking van de kwaliteit van de beroepsuitoefening.
Dat betekent dat de Mediatorsfederatie ook de houder is geworden van het kwaliteits­register van mediators: het MfN‑register (het voormalig NMI‑register).
Zie ook de website van het MfN:  mediatorsfederatienederland.nl

Nederlands Mediation Instituut (NMI)
De taken van het voormalig NMI zijn opgesplitst in twee delen:
–  Een ‘dienstendeel’ met de naam: Dienstenstichting Mediation (DSM)
–  Een ‘kwaliteitsdeel’ met de naam: Stichting Kwaliteit Mediators (SKM)
Beide stichtingen zijn onderdeel geworden van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Dienstenstichting Mediation (DSM)
De nieuwe ‘Dienstenstichting Mediation’ heeft het dienstenpakket van het NMI over­genomen en gaat als servicebureau voor mediatororganisaties verder. Intussen is op 15 november 2013 de DSM overgedragen aan de Nederlandse Mediators­vereniging (NMv) en gaat daar haar dienstverlenende taken uitvoeren.
Zie ook de website van de NMv:  mediatorsvereniging.nl

Stichting Kwaliteit Mediators (SKM)
De nieuwe ‘Stichting Kwaliteit Mediators’ gaat, na de integrale overname van het NMI‑register en kwaliteitsstelsel door de Mediatorsfederatie, het beheer en onderhoud verzorgen van het MfN‑register, en de uitvoering van het kwaliteitsstelsel (dezelfde register- en kwaliteits­taken van het voormalige NMI). Daarnaast zijn ook klacht- en tucht­recht ondergebracht bij deze stichting. De stichting levert geen andere diensten.
Zie ook de website van de SKM:  mfnregister.nl

Registermediators
De huidige NMI-registermediators behouden dezelfde rechten en plichten zoals die golden op grond van hun aansluiting bij het NMI, en kunnen blijven werken onder dezelfde condities, kwaliteitsnormen en gedragsregels met de titel NMI‑register­mediator en het bijbehorende logo. Zij zijn ook vrij de nieuwe titel en het logo te voeren van MfN‑register­mediator. Nieuwe mediators krijgen direct de titel MfN‑registermediator.
Zie ook de website van de SKM:  mfnregister.nl

Na de opsplitsing van het NMI in twee stichtingen is er voor registermediators vanaf 1 januari 2014 sprake van twee overeenkomsten: één met de SKM en één met de DSM bij de NMv.
– De jaarlijkse registerbijdrage aan de SKM voor 2014 is: € 190 excl. BTW.
– De prijs van het dienstenpakket van de DSM voor 2014 is: € 110 excl. BTW.

Bent of wordt u lid van de Nederlandse Mediatorsvereniging NMv (waarin de DSM is opgegaan), dan is het dienstenpakket opgenomen in de prijs van het lidmaatschap: € 175 excl. BTW.

Zie ook de voordelen van lidmaatschap op de website van de NMv: mediatorsvereniging.nl/waarom-nmv

Heeft u nog vragen? Bel ons gerust: 0343 - 533 603.


School voor Mediation

Vragen