School voor Mediation

Dynamische Oordeelsvorming

Kennismakingstraining Dynamische Oordeelsvorming

Datum:  Maandag 29 mei 2017, van 13:00 tot 20:00 uur.  

Al sinds jaar en dag gebruikt de School voor Mediation de methodiek van Dynamische Oordeelsvorming in haar Basisopleiding. Als mediator bent u met deze methodiek beter in staat om tot de kern door te dringen tijdens uw mediation­gesprekken. Wilt u (als oud cursist) een hele dag kennismaken met deze methode van vragenstellen, dan bent u van harte welkom!

Stichting Dialoog
Deze training/workshop wordt verzorgd door en gegeven bij de Stichting Dialoog in Driebergen. U kunt zich voor deze kennismakingstraining/workshop ook opgeven bij Stichting Dialoog zelf, zie daarvoor op hun website: Kennismaking Dynamische Oordeelsvorming. U vindt daar ook uitgebreidere informatie over deze dag.

Voor wie
Deze training is bedoeld voor u, als u de behoefte heeft uw oordeelsvermogen en gespreks­vaardigheid verder te ontwikkelen en u wilt onderzoeken of en hoe Dynamische Oordeelsvorming u daarbij kan helpen. Bijvoorbeeld omdat u veel gesprekken voert, coacht, vergadert, onderhandelt of bemiddelt.

Werkwijze
Uw eigen (leer)vragen vormen het uitgangspunt bij deze training. We onderzoeken wat nodig is om in een gesprek goed te luisteren, samen te vatten en de juiste vragen te stellen. En, hoe doet u dat en wat levert het op?
Naast de theorie wordt er natuurlijk praktisch geoefend om de methode onder de knie te krijgen.

Leerresultaten
Aan het einde van de training kunt u, afhankelijk van uw leerbehoefte, de volgende resultaten bereiken:

  • U kent het model van Dynamische Oordeelsvorming
  • U weet hoe oordeelsvormingsprocessen zich bij u en bij anderen afspelen
  • U heeft de werking van Dynamische Oordeelsvorming ervaren
  • U kunt beoordelen wat de waarde voor u is
  • U kunt aan de hand van verstrekte tips in de praktijk verder oefenen

Doel:

Kennismaken met Dynamische Oordeelsvorming als methode om uw gespreksvaardigheid en manier van doorvragen te ontwikkelen.

Voor wie:

Voor iedereen die behoefte heeft tijdens mediationgesprekken het eigen oordeelsvermogen en het stellen van vragen te verbeteren.

Opzet:

Naar aanleiding van uw ervaringen uit eigen praktijk behandeling van de theorie en praktische oefening om de toepassing onder de knie te krijgen.

Docent:

Ron Henkes van Stichting Dialoog, trainer, opleider en MfN‑registermediator.

Groep:

6 tot 10 deelnemers.

Datum:

Maandag 29 mei 2017, van 13:00 tot 20:00 uur.  

Locatie:

Driebergen.

Kosten:

€ 350,– (inclusief 21% BTW). Dit omvat het cursusgeld, het ‘Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming’ en verzorging gedurende de dag. Uitgebreidere informatie over kosten en voorwaarden voor deze dag vindt u op de website van Stichting Dialoog.

Aanmelden:

U kunt zich voor deze dag opgeven bij de Stichting Dialoog zelf, of met onderstaand formulier, of met een email naar: info@schoolvoormediation.nl.

Aanmeldformulier:

Naam

Email

Telefoon

    = minimaal invullen

Na ontvangst nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.