Oudere nieuwsberichtenEerste 2,5 uur mediation (bemiddeling) niet langer gratis in 2011.

De Stimuleringsbijdrage Mediation vervalt per 1 januari 2011. Doel was de inzet van mediation te stimuleren, om op die wijze te bevorderen dat burgers hun onderlinge geschillen op een doelmatige en bevredigende wijze oplossen. Mediation kon voor partijen een financiële drempel wegnemen om voor mediation te kiezen.

De Minister van Justitie had in 2005 een tijdelijke stimuleringsregeling ingesteld voor partijen die door een gerecht worden verwezen naar mediation. Dit hield in dat de eerste 2,5 uur van de mediation werd betaald door de Staat.

Partijen betalen per 1 januari 2011 voortaan meteen de kosten volgens het tarief van de ingeschakelde mediator (tenzij zij op toevoeging procederen, in welk geval zij de kosten van de mediation niet zelf hoeven te dragen).

Sommige rechtbankmediators hanteren een zogeheten ‘instaptarief’ ter compensatie van deze afgeschafde subsidie. Dat wil zeggen dat zij voor het eerste gesprek (voor de duur van maximaal 2 uur) aan elke partij een betaling van 90 euro (incl. BTW) vragen.

School voor Mediation

Mediation nieuws