Bron: rijksoverheid.nl / juni 2014

Beperking kindregelingen.

Vanaf 2015 zijn er 4 regelingen die ouders financieel ondersteunen. Dit zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen (nu in totaal 11) verdwijnen. Of ze gaan op in andere regelingen.

Voor mensen die gescheiden zijn verdwijnen er twee belangrijke regelingen: de aftrek uitgaven voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar en de alleenstaande ouderkorting.

Voor de aftrek levensonderhoud van kinderen tot 21 jaar komt niets anders in de plaats. Bij het berekenen van kinderalimentatie is hier doorgaans wel rekening mee gehouden. Het Rapport alimentatienormen 2014-2 (Tremanormen) adviseert hier nu vast rekening mee te gaan houden.

De alleenstaande ouderkorting wordt wel gecompenseerd in de vorm van een Alleenstaande-ouderkop van € 2.800 in het kindgebonden budget. Het kind­gebonden budget kent een inkomens- en vermogenstoets. Dit kan voor sommige alleenstaande ouders betekenen dat zij niet voor de volledige compensatie in aanmerking komen. Het Rapport alimentatienormen 2014-2 geeft geen advies over hoe met deze wijziging om te gaan.

School voor Mediation

Mediation nieuws