Oudere nieuwsberichtenBron: NMI en SDU Uitgevers / 26 januari 2010

Evaluatie van De Geschillencommissie.

De overheid bevordert mogelijkheden om conflicten langs buitenrechtelijke weg op te lossen. De verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten wordt verschoven van de overheid naar de burger en andere maatschappelijke partijen. De Geschillencommissie is een non-profitinstelling die tot doel heeft om geschillen tussen consumenten en ondernemers op een snelle, goedkope, eenvoudige en goede manier te beslechten. Deze doelstelling wordt nagestreefd door het oprichten en in stand houden van geschillencommissies voor zoveel mogelijk branches en ondernemingen in Nederland. De Geschillencommissie wordt elke vijf jaar geëvalueerd. Het blijkt dat het aanbod van De Geschillencommissie tussen 2002 en 2008 is gegroeid van 29 naar 42 bedrijfssectoren. Consumenten kunnen dus met steeds meer verschillende soorten klachten bij De Geschillencommissie terecht. Het aantal klachten varieert tussen de 11 en 13 duizend nieuwe klachten per jaar. Het merendeel van de klachten ging over energie en water (22%) en reizen (20%). Van de klachten die zijn binnen gekomen is 33% geëindigd in een uitspraak.

Onpartijdigheid van de commissie is formeel via regels gewaarborgd. Hoe de consumenten hier tegenaan kijken, hangt echter sterk samen met het feit of ze de zaak ’verloren’ of ‘gewonnen’ hebben. Degenen die verloren hebben, zijn veel vaker van mening dat de commissie partijdig was. In het algemeen vindt ongeveer 46% van de consumenten en 55% van de ondernemers de commissie onpartijdig, terwijl respectievelijk 30% en 20% de commissie partijdig vindt. De overigen nemen een tussenpositie in.

Voor meer resultaten of verdere informatie over de wijze van het onderzoek kunt u het volledige rapport hier raadplegen.

Bron: NMI en SDU Uitgevers

School voor Mediation

Mediation nieuws