Oudere nieuwsberichtenBron: advocatenblad.nl / 23 mei 2013

Mond dicht over mediation.

Een advocaat is gebonden aan de geheimhouding die zijn cliënt bij mediation is overeengekomen - ook al denkt de civiele rechter daar misschien anders over.

Mr. X trad op voor een werknemer die na een mislukte mediation had geweigerd weer aan de slag te gaan, en die vanwege die weigering op staande voet werd ontslagen. Mr. X vocht het ontslag voor de rechter aan en citeerde daarbij met een beroep op de waarheidsplicht uit de mediation-gespreksverslagen. De civiele rechter gaf hem gelijk.

Maar de tuchtrechter heeft zijn eigen normen. Het belang van de waarheidsvinding kán de plicht tot geheimhouding over de mediation in bijzondere gevallen opzij zetten, maar of dat het geval is kan pas aan de orde komen als de advocaat tevoren de wederpartij om overleg heeft gevraagd – en dat was in dit geval niet gebeurd. Het werd een waarschuwing.

Zie over deze uitspraak ook het Advocatenblad dat begin juni verschijnt. De rubriek ‘Van de tuchtrechter’ verschijnt dan voor het eerst met een aangepaste formule: bondiger, meer focus op de belangwekkende aspecten en meer annotaties van de Commissie Disciplinaire Rechtspraak, die de rubriek verzorgt. Voor de letterlijke tekst van de uitspraken kan de lezer terecht op de site tuchtrecht.nl Daar is ook de hierboven beschreven uitspraak te vinden.
 

Trudeke Sillevis Smitt

School voor Mediation

Mediation nieuws