Oudere nieuwsberichtenNieuwe gedragsregels voor de NMI mediator vanaf 1 mei 2011.

Het afgelopen jaar heeft de Commissie Regelgeving van het NMI de herziening van de Gedragsregels voorbereid. De nieuwe gedragsregels treden op 1 mei 2011 in werking.

Op mediators die een mediation na 1 mei 2011 starten zullen de nieuwe gedragsregels van toepassing zijn. Mediators die vóór 1 mei 2011 een mediation zijn begonnen vallen nog onder de oude gedragsregels.

U kunt de oude en de nieuwe NMI Gedragsregels raadplegen op de NMI website onder reglementen en modellen.

School voor Mediation

Mediation nieuws