Oudere nieuwsberichtenBron: Tijdschrift Conflicthantering & NMI / 17 oktober 2013

Resultaten onderzoek lage slagingspercentages video-assessments besproken.

Op 2 oktober jongstleden vond een bijeenkomst plaats met het NMI-bestuur en de opleidingsinstituten over een onderzoek van Fontys Hogeschool naar de aansluiting tussen de basisopleiding mediation en het assessment.

Doel en conclusie onderzoek
Het NMI bestuur gaf opdracht voor dit onderzoek omdat de opleidingsinstituten aandacht vroegen voor de lage slagingspercentages bij de video-assessments (in 2012 minder dan 30%). Het doel van het onderzoek was te achterhalen wat de oorzaken zijn van het lage slagingspercentage van het verplichte performance assessment, dat dient als toelatingseis voor de registratie van mediators in het NMI register. De conclusie die uit het onderzoek getrokken kan worden is dat de opleidingsinstituten hun opleidingszaken op orde hebben en dat er geen duidelijke oorzaak is aan te wijzen voor het lage slagingspercentage.

Slagingspercentage gestegen
Inmiddels laten de slagingspercentages een meer optimistisch beeld zien. Het slagingspercentage voor de live assessments is gestegen naar 73,1 en voor de video assessments naar 65,2. Een bevredigend resultaat dat erop kan wijzen dat het systeem van assessments sinds de invoering op 1 januari 2012 de kinderziekten is ontgroeid. Onder andere door een betere instructie voor het maken van video’s. En ook de interactie met de instituten door de aanstelling van instituutsassessoren heeft zijn vruchten afgeworpen.

Meer informatie
Het onderzoeksrapport kunt u raadplegen op de website van het NMI.

School voor Mediation

Mediation nieuws