Oudere nieuwsberichtenBron: www.hetccv.nl

Tweederde burenruzies opgelost met buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling, de methode die mensen helpt om burenruzies zelfstandig op te lossen, blijkt wederom succesvol. Ruim tweederde (69 procent) van de zaken die het afgelopen jaar bij projecten buurtbemiddeling werden aangemeld voor bemiddeling, zijn opgelost met een gesprek. 

In totaal leverden 79 van de 108 projecten buurtbemiddeling gegevens over het jaar 2008 aan bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Gemiddeld werden er in een stad met 75.000 inwoners 89 zaken aangemeld. Hiervan bleek 76 procent geschikt voor buurtbemiddeling en tien procent niet. Zes procent van de zaken werden doorverwezen naar andere instanties en acht procent was op 31 december 2008 nog in behandeling. 

Aard van de klachten
Veruit de meeste klachten, 47 procent, gaan over geluidsoverlast: van directe buren, kinderen, rondhangende jongeren en dieren. Op een goede tweede plaats staan pesterijen: zo’n dertien procent van de aangemelde zaken. Tuin- en grondgeschillen zijn goed voor zo’n zes procent van de aanmeldingen. Op een gedeelde vierde plaats staan zich bedreigd voelen en rommel met vijf procent.

Verwijzers
Politie en woningbouwcorporaties zijn de grootste verwijzers naar buurtbemiddeling. Zij brengen ieder ongeveer 33 procent van de aanmeldingen aan. Daarnaast melden mensen zich zelfstandig aan bij buurtbemiddeling of komen ze daar terecht via de gemeente, welzijnsorganisaties of maatschappelijke dienstverlening.

Vrijwilligers
In de 79 projecten zijn in totaal 1342 vrijwilligers (gemiddeld zeventien vrijwilligers per project) actief als buurtbemiddelaars. Deze mensen zetten zich actief en kosteloos in voor hun eigen buurt door bemiddelingsgesprekken te leiden. Zo dragen zij bij aan een leefbare en veilige wijk.

Methode
Buurtbemiddeling is een methode waarbij getrainde vrijwilligers buren helpen hun conflicten op te lossen. Wanneer buren er onderling niet meer uitkomen, kan buurtbemiddeling soelaas bieden. Bemiddelaars zijn neutraal en geven geen oordeel over de ontstane situatie. Zij begeleiden buren bij het oplossen van hun conflict. Daarbij dragen de betrokken buren zelf oplossingen aan voor hun conflict.

Buurtbemiddeling is sinds 2005 in beheer bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Het CCV is landelijke coördinator van de methodiek en ondersteunt lokale projecten bij het opzetten en uitvoeren van buurtbemiddeling. Hiertoe biedt het CCV bijvoorbeeld handboeken en brochures.

Links:
Meer informatie is te vinden in het CCV-webdossier buurtbemiddeling.
Zie verder www.hetccv.nl.

School voor Mediation

Mediation nieuws