Oudere nieuwsberichtenBron: Tijdschrift Conflicthantering / 28 januari 2011.

Wetsvoorstel besproken in de Commissie Veiligheid en Justitie.

Donderdag 13 januari is het wetsvoorstel naar aanleiding van de Europese Mediationrichtlijn in de vaste kamercommissie Veiligheid en Justitie besproken.

De leden van alle fracties hebben met belangstelling kennisgenomen van het voorliggende wetsvoorstel en erkennen dat mediation in de loop der jaren belangrijker is geworden in ons rechtsbestel. Zij zien het belang van buitengerechtelijke geschiloplossing allemaal in. Ten aanzien van het wetsvoorstel hebben de fracties wel verschillende vragen en opmerkingen waar door de regering nader op moet worden ingegaan. De vragen gaan onder andere over het toepassingsgebied van de mediationrichtlijn, de kwaliteit van mediation, de tenuitvoerlegging van het mediationresultaat en de vertrouwelijkheid van de mediation.

Daarnaast is het voor veel fracties niet geheel duidelijk wat er onder de definities van ‘mediator’ en ‘mediation’ moet worden verstaan.

Het gehele verslag van deze vergadering is in te zien op de website van Europa nu.

School voor Mediation

Mediation nieuws