Trending topic

1 juli 2015: Wijzigingen Wet Werk en Zekerheid (WWZ).

De Wet Werk en Zekerheid WWZ verandert op 3 terreinen. Er zijn al veranderingen ingevoerd per 1 januari 2015.

Per 1 juli 2015 verandert het ontslagrecht ingrijpend. Maar wat zijn de nieuwe spelregels rondom ontslag met wederzijds goedvinden? Hoe zit het met de bedenktermijn van de werknemer? Welke rol speelt de transitievergoeding? En welke fouten moet ik absoluut vermijden bij het opstellen van een beëindigings­overeenkomst?

De overheid geeft de volgende veranderingen aan:
1. Het versterkt de rechtspositie van flexwerkers.
2. Ontslag wordt sneller, goedkoper en eerlijker.
3. De WW wordt er meer op gericht om mensen weer snel aan het werk te krijgen.

1. Aanpassingen Flexibele arbeid in 2015
Er bestaan te grote verschillen in de behandeling van werknemers met vaste en flexibele contracten. Flexwerkers krijgen meer zekerheid en kunnen eerder doorstromen naar een vaste baan. Flexwerkers moeten na 2 jaar aanspraak kunnen maken op een vast contract. Nu is dat 3 jaar. Dit geldt vanaf 1 juli 2015.
Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van 6 maanden of minder opvolgen. Dit geldt ook vanaf 1 juli 2015. De tussenpoos is momenteel 3 maanden.

2. Wijzigingen ontslag 2015
Het ontslagrecht wordt eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers. Vanaf 1 juli 2015 komt er 1 vaste ontslagroute. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter.
Vanaf 1 juli 2015 hebben alle werknemers onder bepaalde voorwaarden recht op een transitievergoeding. Deze voorwaarden zijn:
• als zij ten minste 2 jaar in dienst zijn geweest;
• de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is beëindigd.
Deze transitievergoeding wordt afhankelijk van de duur van een dienstverband. De hoofdregel is: ⅓ maandsalaris per dienstjaar en ½ maandsalaris per dienstjaar dat men langer dan 10 jaar in dienst is geweest. De vergoeding wordt maximaal € 75.000, en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan € 75.000 per jaar.

3a. Wijzigingen WW in 2016
Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW stapsgewijs terug­gebracht. Vanaf 2019 is de maximale publieke WW-uitkering dan nog 24 maanden.
De wet bepaalt dat werknemers die hun baan verliezen zo snel mogelijk van werk naar werk begeleid. Hierdoor zijn deze werknemers zo kort mogelijk werkloos.

3b. Wijzigingen WW in 2015
Op 1 juli 2015 wordt:
• na een half jaar WW-uitkering wordt alle arbeid als passend gezien;
• de inkomensverrekening in de WW ingevoerd.


Bron: Rijksoverheid
Meer informatie: aanpassingen-wet-werk-en-zekerheid


In verband met deze voor arbeidsmediation ingrijpende wijzigingen geven wij dit voorjaar geen Basistraining Arbeidsmediation. Op maandag 5 oktober 2015 starten we met de eerstvolgende Basistraining Arbeidsmediation. Daarin zijn deze wetswijzigingen verwerkt.

Lees hier meer: specialisatie-arbeidsmediation

School voor Mediation

Mediation nieuws