Wat is de toegevoegde waarde van een door het MfN erkende en geaccrediteerde opleiding?

  • Een door de Mediationfederatie Nederland (MfN) erkend instituut voldoet aan de kwaliteitseisen die het MfN aan een mediation-opleiding stelt.
  • De door het MfN vereiste kennis en vaardigheden zijn in de door het MfN geaccrediteerde opleiding geïntegreerd.
  • Het gevolgd hebben van een MfN-erkende opleiding is een voorwaarde voor latere opname in het MfN-kwaliteitsregister.

Geldigheidsduur van de opleiding
Een kandidaat heeft 2 jaar de tijd na afronding van de MfN-erkende opleiding om het schriftelijke theorie-examen en het praktijkexamen (live of video) te behalen én de inschrijving bij het MfN te voltooien.

Zie hiervoor het Examenreglement schriftelijk theorie-examen MfN‑ register­mediator, bij punt 4 Aanmelding, lid 5 Geldigheidsduur, op de website van Intop.

Heeft u nog vragen? Bel ons gerust: 0343 - 533 603.

School voor Mediation

Vragen