School voor Mediation

Maatwerktraining Mediationvaardigheden

Compacte 4-daagse training Mediation-, Conflictvaardigheden en Conflict­oplossing voor niet-mediators

U bent geen mediator, maar u heeft beroepsmatig te maken, in het werk, bij overheid, semi-overheid of in het bedrijfsleven, met conflicten of onderhandelen, of complexe situaties waar tegengestelde belangen spelen? Dan is dit een training voor u.

Deze 4-daagse training is speciaal bedoeld voor iedereen die wel mediation- en conflict­vaardig­heden onder de knie wil krijgen in een compacte training, maar geen mediator wil worden.

Opbouw van de training: communicatie-theorie afgewisseld met veel praktijk­oefeningen en met ruimte voor inbreng van eigen situaties.

Doel:

Leren en beheersen van mediationvaardigheden om toe te passen in de eigen werkpraktijk, als u te maken heeft met vastgelopen conflictsituaties en bijbehorende onder­handelingen. Met veel aandacht voor communicatie.

Voor wie:

Voor iedereen die beroepsmatig in het werk te maken heeft met complexe situaties waar veel belangen spelen, conflicten en onderhandelen. Bijvoorbeeld managers, projectleiders, adviseurs, klachtbehandelaars en personeelsfucntionarissen.

Opzet:

Dag 1 - Communicatie en conflicten
Dag 2 - Gespreksvaardigheden en belangen
Dag 3 - Belangen en onderhandelen
Dag 4 - Inzichten en lastige situaties
(Zie verder bij het programma)

Werkwijze:

Ervarend leren door middel van oefeningen afgewisseld met theorie (in beperkte mate) staat centraal in de bijeenkomsten. Daarnaast vindt verdieping plaats door leeswerk en gerichte opdrachten die zowel individueel als in kleine groepjes tussen de bijeenkomsten door (kunnen) worden uitgevoerd.
Tussen de diverse blokken door worden opdrachten mee­gegeven die te maken hebben met de behandelde stof en het geleerde meer doen ‘beklijven’. Bovendien wordt gevraagd praktijkgerichte situaties te analyseren en te voorzien van andersoortige benaderingen zoals in de bijeenkomsten aan de orde zijn geweest.
Er wordt gestart met vooraf aangegeven leerdoelen van de deelnemers welke aan het eind weer worden teruggekoppeld. Tijdens de bijeenkomsten zijn continue 2 trainers aanwezig.