Specialisatie Familiemediation

Opleiding tot MfN-erkend Familiemediator

Familiemediation

U heeft met goed gevolg de Basisopleiding Mediation afgerond en nu wilt u zich verder specialiseren in Familiemediation. Deze praktijkgerichte opleiding biedt u daartoe de kans.

De opleiding tot Familiemediator is een samen­werking van School voor Mediation met het Mediation Trainingsinstituut MTi. De trainers zijn Angelique van Nistelrooij van ‘Van Nistelrooij Mediation & Training’, drs. Jacqueline van der Vorm van ‘Van der Vorm Financiele Planning’ en mr. Judith van der Klei, van ‘Van der Klei Advocatuur & Mediation’. De opleiding is door het MfN erkend en geaccre­di­teerd. De trainers voor deze opleiding zijn allen zeer ervaren in hun vak­gebied en leren u graag de fijne kneepjes van dit vak!

Familiemediation
Familiemediation is een uitdagend en breed werkveld, waarbij het aan de mediator is om met de benodigde kennis en vaardigheden scheidende partners over emotionele, juridische en financiële drempels heen te helpen en zorg te dragen voor een stabiel fundament voor een nieuwe start als alleenstaande of alleenstaande ouder. Zijn er kinderen in het spel, dan is het aan de mediator om de kinderen centraal te stellen, voor zover de ouders daartoe niet zelf in staat zijn, en de ouders te begeleiden bij het formuleren van een verantwoord ouderschapsplan. Dit betekent dat van de mediator veel specifieke kennis en kunde wordt gevraagd van zowel emotionele, juridische en financiële aspecten.

De opleiding
De opleiding tot MfN-erkend Familiemediator is opgebouwd aan de hand van de eisen die het MfN stelt aan deze mediationspecialisatie. In de opleiding wordt stilgestaan bij de basiskennis en vaardigheden die nodig zijn om een goed Familiemediator te worden volgens het MfN-profiel. Zo komen onder meer aan de orde: de psychologische mechanismen bij een scheiding, de echtscheidingsmelding, de impact op kinderen, het opstellen van een ouderschapsplan, de vermogensrechtelijke afwikkeling van een scheiding, het berekenen van partner- en kinderalimentatie en het maken van een echtscheidingsconvenant.

Ervarend leren is het belangrijkste uitgangspunt van de opleiding. Dit betekent dat theorie afgewisseld wordt met zelf oefenen en zelf doen. Dus: ‘Leren door ervaren’. De theorie wordt belicht vanuit voorbeelden uit de praktijk van familiemediation en er wordt gewerkt met simulaties, tussentijdse theorietoetsen en vaardigheids­opdrachten. De opbouw van de opleiding is door deze opzet afwisselend, actief en praktijk­gericht. Deelname aan de opleiding vergt van de deelnemer een actieve inzet, zelfstudie en voorbereiding. De opleiding wordt afgesloten met een vaardigheids­examen in de vorm van een rollenspel in een mediationsetting.

Doel van de opleiding
Aan het eind van de opleiding heeft u basiskennis van de verschillende facetten van een scheiding en bent u in staat om een (eenvoudige) scheiding op goede wijze te begeleiden en gemaakte afspraken helder te verwoorden in een ouderschapsplan en echtscheidings­convenant.

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten