Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, laat ons dit dan weten via het contactformulier – u krijgt zo snel mogelijk antwoord.

Vragen

 • Studiebelasting

  De Basisopleiding Mediation voor professionals bestaat uit 9 cursusdagen met daarnaast huiswerk in de vorm van opdrachten. Bovendien vragen wij van de deelnemers om tussendoor in groepjes te oefenen. Alles bij elkaar komt dit neer op een studiebelasting van ongeveer 50 uur. Dit kan natuurlijk verschillen, afhankelijk van de ervaring en achtergrond van iedere deelnemer.

  Heeft u vragen? Bel ons gerust: 0343 – 533 603

 • De kennistoets (het schriftelijk theorie-examen)

  Wilt u na de Basisopleiding de kennistoets doen, dan komt er nog een studiebelasting bovenop de richtlijn van ca 50 uur voor de Basis­opleiding.
  Voor het doen van de kennistoets en de voorbereiding hierop, én het behalen van een goed resultaat, raden wij aan ruim voldoende tijd vrij te maken. Natuurlijk is de benodigde tijd afhankelijk van de ervaring en achtergrond van iedere deelnemer.
  Wij raden bovendien aan om zelfstandig en in groepjes de kennistoets voor te bereiden. De ervaring leert dat dit de beste resultaten oplevert.

  Zie voor meer informatie de website van examenbureau Intop: mediationtoets.nl
  Voor informatie over de slagingspercentages van het theorie-examen zie de website van Intop.

  Heeft u nog vragen? Bel ons gerust: 0343 – 533 603

 • Het assessment (de vaardighedentoets)

  Wilt u het assessment doen, dan raden wij aan u zich daar terdege op voor te bereiden. De school biedt daartoe op aanvraag de Voorbereidingsdag of de workshop ‘Intensieve oefenmiddag’ om te trainen voor het assessment.
  Deze trainingsdag of -middag heeft het doel aandacht te besteden aan alle criteria van het assessment, uw mediation­vaardig­heden te verdiepen en u gedegen voor te bereiden op het assessment door deze intensief te oefenen.

  Zie voor meer informatie de website van examenbureau Intop: mediationtoets.nl

  Wat zijn de kwalificaties waarop assessoren letten tijdens het assessment?
  Download een PDF van het Observatieformulier Gedragscriteria.
  Daarin worden de 5 hoofdcompetenties van de mediator beschreven.

  Live-assessment of video-assessment
  In plaats van een live-assessment, is er voor kandidaten ook de mogelijkheid een video-assessment te doen. Zo’n examenvideo kan door een kandidaat zelf worden gemaakt of door de School voor Mediation worden verzorgd.

  In plaats van een live-assessment, is er voor kandidaten ook de mogelijkheid een video-assessment te doen. Zo’n examenvideo kan door een kandidaat zelf worden gemaakt of door de School voor Mediation worden verzorgd.

  Een video maken voor een examen is voor velen natuurlijk iets nieuws. Bovendien moet een video-assessment inhoudelijk en technisch aan een aantal kwalitatieve criteria voldoen. Om zorg te dragen dat examen-video’s het vereiste niveau hebben, wordt bij de training van assessoren daar extra aandacht aan besteed.

  Voor de kandidaat die een weloverwogen keus wil maken tussen het doen van een live-assessment of een video-assessment heeft Intop een aantal documenten vervaardigd, die kandidaten bij die afweging kunnen ondersteunen en bij de uitvoering helpen.

  Deze documenten vindt u op de website van Intop.
  Voor informatie over de slagingspercentages van het assessment, zie de website van Intop.

 • U wilt géén MfN-registermediator worden, maar wel een gedegen opleiding tot mediator volgen?

  Dan zijn er andere trainingen en opleidingen, zie in het menu onder ‘conflictvaardig’. In ons aanbod vindt u een ééndaagse excellente gespreksvoering of de vierdaagse constructief omgaan met conflicten.

  Uiteraard kunt u ook de Basisopleiding Mediation voor Professionals volgen, zonder daarna de kennistoets en het assessment te doen.

  Heeft u nog vragen? Bel ons gerust: 0343 – 533 603

 • Studiekosten en de Belastingdienst

  Veranderingen
  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/mag-ik-mijn-studiekosten-aftrekken
  Studiekosten:

  U mag de noodzakelijk kosten aftrekken. Denk aan:
  -cursusgeld, lesgeld of examengeld
  -leermiddelen die u van de opleidingen moet hebben, zoals boeken of bepaalde software.

  Bij een opleiding van de School voor Mediation schaft u zelf de boeken aan. Deze kunnen dus ook meegenomen worden als aftrekpost.

  Hebt u een fiscale partner? dan u ook zijn/haar studiekosten aftrekken.

  Heeft u vragen? Bel ons gerust: 0343 – 533 603

 • Subsidie voor rijksambtenaren

  Maximaal 1.500 euro subsidie voor rijksambtenaren met Scholings­regeling ‘Blik vooruit’ van het A+O fonds Rijk.

  Bent u rijksambtenaar en overweegt u een mediationopleiding te volgen bij de School voor Mediation, dan kunt u mogelijk gebruik maken van deze subsidieregeling. De regeling is bedoeld voor ambtenaren die drie jaar of langer in dezelfde functie bij hetzelfde rijksonderdeel in dienst zijn en die een opleiding willen volgen.

  1.500 euro voor uw loopbaan!

  Het A+O fonds Rijk heeft de regeling ‘Blik vooruit’. Dus werkt u drie jaar of langer in dezelfde functie bij hetzelfde rijksonderdeel en vindt u het tijd om iets nieuws te leren? Maak dan gebruik van deze scholingsregeling waarbij u met een subsidie van maximaal € 1.500 zelf een cursus of opleiding kiest voor een vervolgstap in uw carrière.

  U kunt uw verzoek tot en met 30 september 2019 indienen.
  Voor meer informatie: www.blikvooruit.aofondsrijk.nl of www.aofondsrijk.nl.
  Heeft u vragen? Bel ons gerust: 0343 – 533 603.

 • Welke toegevoegde waarde heeft het zijn van MfN-register­mediator voor mij en voor mijn beroepsuitoefening?

  Het beroepsprofiel van MfN-registermediator houdt in dat een mediator:

  • op professionele wijze omgaat met betrokkenen
  • zich strikt houdt aan de gedragsregels zoals die gelden voor MfN mediators
  • werkt met een mediatonovereenkomst, waarin het MfN Mediation­reglement is opgenomen
  • zijn/haar vakbekwaamheid onderhoudt
  • valt onder het klacht- en tuchtrecht van het MfN

  Een MfN-registermediator biedt zijn/haar cliënten een kwaliteitswaarborg en verschaft de mediator een kwaliteitsmerk.

  Zie voor uitgebreidere informatie over het beroepsprofiel van een MfN‑register­mediator de website van het MfN-register.
  Heeft u vragen? Bel ons gerust: 0343 – 533 603

 • Wat zijn de onderhoudseisen voor een MfN‑registermediator?

  Over een periode van 3 jaar wordt het volgende gevraagd:

  • minimaal 9 mediations, óf onder voorwaarden 9 bemiddelingen
  • minimaal 36 contacturen
  • minimaal 2 mediations in 1 jaar, met samen minimaal 8 contacturen
  • minimaal 3 mediations afgerond met schriftelijke overeenkomst
  • minimaal 3 co-mediations
  • 48 PE-punten, met verplichte intervisie (volgens het PE Reglement)
  • deelname aan kwaliteitsbevorderend instrument (Peer Review)

  Raadpleeg voor de exacte en meest actuele informatie over de onderhoudseisen voor een MfN‑registermediator de website van het MfN-register.
  Heeft u vragen? Bel ons gerust: 0343 – 533 603

 • Wat is de toegevoegde waarde van een door het MfN erkende en geaccrediteerde opleiding?
  • Een door de Mediationfederatie Nederland (MfN) erkend instituut voldoet aan de kwaliteitseisen die het MfN aan een mediation-opleiding stelt.
  • De door het MfN vereiste kennis en vaardigheden zijn in de door het MfN geaccrediteerde opleiding geïntegreerd.
  • Het gevolgd hebben van een MfN-erkende opleiding is een voorwaarde voor latere opname in het MfN-kwaliteitsregister.

  Geldigheidsduur van de opleiding
  Een kandidaat heeft 2 jaar de tijd na afronding van de MfN-erkende opleiding om het schriftelijke theorie-examen en het praktijkexamen (live of video) te behalen én de inschrijving bij het MfN te voltooien.

  Zie hiervoor het Examenreglement schriftelijk theorie-examen MfN‑ register­mediator, bij punt 4 Aanmelding, lid 5 Geldigheidsduur, op de website van Intop.

  Heeft u nog vragen? Bel ons gerust: 0343 – 533 603

   

 • Wat zijn de kosten van MfN-registratie?

  We geven hier een overzicht van de tarieven die het MfN en examenbureau Intop hanteren voor de diverse onderdelen die nodig zijn voor registratie (in euro’s):

  Theorie-examen (kennistoets)*
  € 228,00  incl. btw

  Live-assessment (vaardighedentoets)*
  € 1.581,00  incl. btw

  Video-assessment (vaardighedentoets)*
  € 658,00  incl. btw

  * Tarieven voor 2019 vastgesteld en gefactureerd door de toetsende instelling Intop (zie voor alle tarieven https://www.mediationtoets.nl/speakers/tarievenlijst/

  Eenmalige inschrijving MfN-register 

  Inschrijfkosten 2019 (eenmalig)
  € 198,00  excl. btw
  € 41,58  21% btw
  € 239,58  incl. btw

  Jaarlijkse bijdrage MfN-register 

  Registerbijdrage 2019 (jaarlijks)**
  € 208,00  excl. btw
  € 43,68  21% btw
  € 251,83  incl. btw

  3-Jaarlijkse bijdrage Peer Review

  Peer Review (tarief 2019 / 3-jaarlijks)**
  € 375,00  excl. btw
  € 78,75  21% btw
  € 453,75  incl. btw

  ** Als u in de loop van het jaar toetreedt tot het MfN register, betaalt u geen bijdrage voor de volle maanden die tot dan toe zijn verstreken. Beëindiging van de registratie geeft echter geen recht op restitutie voor de overblijvende maanden.

  Raadpleeg voor de meest actuele informatie over de tarieven de website van het MfN-register.
  Heeft u nog vragen? Bel ons gerust: 0343 – 533 603

 • Condities waaronder een MfN-registermediator werkt

  MfN-registermediators zijn werkzaam onder bepaalde condities. Dat wil zeggen dat ze werken volgens reglementen en modellen die de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) heeft opgesteld. Het SKM is beheerder en uitvoerder van het MfN-kwaliteitsregister.

  U kunt de reglementen en modellen raadplegen op de website van het MfN‑register.
  Heeft u nog vragen? Bel ons gerust: 0343 – 533 603

 • Puntentoekenning

  PE-punten toegekend door het MfN
  Het MfN geeft goedkeuring aan trainingen en work­shops in het kader van Permanente Educatie voor MfN-registermediators, door punten in een categorie toe te kennen.

  Een MfN-registermediator dient driejaarlijks aan onderhoudseisen te voldoen.
  Het is van groot belang dat mediators hun kennis en vaardigheden op peil houden. Om de kwaliteit te waarborgen zijn MfN-registermediators daarom gehouden aan het MfN Permanente Educatie Reglement.
  Zie de website van het MfN-kwaliteitsregister: Permanente educatie-eisen.

  Comform het reglement behaalt een MfN-registermediator driejaarlijks minimaal 48 PE-punten. Deze punten kunnen in verschillende categoriën behaald worden:

  Categorie

  Activiteit

  Max aantal punten

  1a

  Vakkennis en vaardigheden

  Onbeperkt

  1b

  Co-mediation, intervisie, supervisie

  34 punten over 3 jaar

  2

  Verwante kennis en vaardigheden

  16 punten over 3 jaar

  3

  Bijdrage vakontwikkeling

  16 punten over 3 jaar

  4

  Publiceren

  16 punten over 3 jaar

  PO-punten toegekend door het NOvA
  Sinds januari 2011 worden er door het NOvA op een andere manier PO-punten toegekend. Iedere advocaat kan aan de hand van de Verordening op de vakbekwaamheid en de Regeling vakbekwaamheid zelf beoordelen of een cursus zijn/haar vakbekwaamheid ten goede komt en daarmee in aanmerking komt voor puntentoekenning.

  De Verordening op de vakbekwaamheid en de Regeling vakbekwaamheid kunt u vinden op de Orde-website.
  Heeft u vragen? Bel ons gerust: 0343 – 533 603

 • Wat zijn in 2014 de veranderingen in de Nederlandse mediation­-organisatie?

  Per 01 januari 2014 is een aantal veranderingen doorgevoerd in de organisatie van het mediationveld in Nederland. Tijdens het Jaarcongres Mediation op 15 november 2013 is een nieuwe federatie van mediatorsverenigingen officieel opgericht. Dat betekent een herinrichting van de landelijke organisatie en een herverdeling van de taken van het Nederlands Mediation Instituut (NMI).

  Mediatorsfederatie Nederland (MfN)
  De nieuwe Mediatorsfederatie Nederland is een vereniging van grote landelijke verenigingen van mediators. De Mediatorsfederatie vertegenwoordigt het mediation­beroep in de publieke belangen­behartiging (gespreks­partner voor de overheid, politieke en andere partijen), ze maakt zich sterk voor de verdere ontwikkeling van het beroep van mediator en houdt zich bezig met beleid voor de bevordering en bewaking van de kwaliteit van de beroepsuitoefening.
  Dat betekent dat de Mediatorsfederatie ook de houder is geworden van het kwaliteits­register van mediators: het MfN‑register (het voormalig NMI‑register).
  Zie ook de website van het MfN:  mediatorsfederatienederland.nl

  Nederlands Mediation Instituut (NMI)
  De taken van het voormalig NMI zijn opgesplitst in twee delen:

  • Een dienstendeel met de naam: Dienstenstichting Mediation (DSM)
  • Een kwaliteitsdeel met de naam: Stichting Kwaliteit Mediators (SKM)

  Beide stichtingen zijn onderdeel geworden van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

  Dienstenstichting Mediation (DSM)
  De nieuwe ‘Dienstenstichting Mediation’ heeft het dienstenpakket van het NMI over­genomen en gaat als servicebureau voor mediatororganisaties verder. Intussen is op 15 november 2013 de DSM overgedragen aan de Nederlandse Mediators­vereniging (NMv) en gaat daar haar dienstverlenende taken uitvoeren.
  Zie ook de website van de NMv: mediatorsvereniging.nl

  Stichting Kwaliteit Mediators (SKM)
  De nieuwe ‘Stichting Kwaliteit Mediators’ gaat, na de integrale overname van het NMI‑register en kwaliteitsstelsel door de Mediatorsfederatie, het beheer en onderhoud verzorgen van het MfN‑register, en de uitvoering van het kwaliteitsstelsel (dezelfde register- en kwaliteits­taken van het voormalige NMI). Daarnaast zijn ook klacht- en tucht­recht ondergebracht bij deze stichting. De stichting levert geen andere diensten.
  Zie ook de website van de SKM: mfnregister.nl

  Registermediators
  De huidige NMI-registermediators behouden dezelfde rechten en plichten zoals die golden op grond van hun aansluiting bij het NMI, en kunnen blijven werken onder dezelfde condities, kwaliteitsnormen en gedragsregels met de titel NMI‑register­mediator en het bijbehorende logo. Zij zijn ook vrij de nieuwe titel en het logo te voeren van MfN‑register­mediator. Nieuwe mediators krijgen direct de titel MfN‑registermediator.
  Zie ook de website van de SKM: mfnregister.nl

  Na de opsplitsing van het NMI in twee stichtingen is er voor registermediators vanaf 1 januari 2014 sprake van twee overeenkomsten: één met de SKM en één met de DSM bij de NMv.

  • De jaarlijkse registerbijdrage aan de SKM voor 2014 is: € 190 excl. BTW.
  • De prijs van het dienstenpakket van de DSM voor 2014 is: € 110 excl. BTW.

  Bent of wordt u lid van de Nederlandse Mediatorsvereniging NMv (waarin de DSM is opgegaan), dan is het dienstenpakket opgenomen in de prijs van het lidmaatschap: € 175 excl. BTW.

  Zie ook de voordelen van lidmaatschap op de website van de NMv: mediatorsvereniging.nl/lidmaatschap
  Heeft u nog vragen? Bel ons gerust: 0343 – 533 603

 • Wat zijn voor mij de gevolgen van de veranderingen in de organisatie?
  • Indien u NMI-registermediator bent, verandert er voor u weinig.
   Per 1 januari 2014 zijn de taken van NMI opgesplitst naar twee stichtingen en onderdeel geworden van de nieuwe Mediatorsfederatie Nederland (MfN): een dienstenstichting (DSM) en een kwaliteitsstichting (SKM).
   De nieuwe SKM verzorgt het beheer en onderhoud van het door het MfN integraal overgenomen NMI-register. De nieuwe naam van het register is MfN-register. Huidige NMI-registermediators behouden dezelfde rechten en plichten zoals die golden op grond van hun aansluiting bij het NMI, en kunnen blijven werken onder dezelfde condities, kwaliteitsnormen en gedragsregels met de titel NMI‑register­mediator en het bijbehorende logo, maar zijn ook vrij de nieuwe titel en het logo te voeren van MfN‑register­mediator.
  • Indien u nog niet een bij het MfN aangesloten mediator bent, dan zijn vier stappen nodig om MfN-registermediator te kunnen worden:
   • Het volgen van een door het MfN erkende basisopleiding voor mediators
   • Afleggen van de kennistoets (het schriftelijk theorie-examen)
   • Het assessment doen (het vaardigheden-examen, live of video)
   • Een verklaring omtrent gedrag

  Zie voor meer informatie de website van het SKM: mfnregister.nl
  Heeft u nog vragen? Bel ons gerust: 0343 – 533 603

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten