Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, laat ons dit dan weten via het contactformulier – u krijgt zo snel mogelijk antwoord.
Direct bellen kan ook: 06 5379 5525

Vragen

 • Studiebelasting

  De Basisopleiding Mediation voor professionals bestaat uit 9 cursusdagen met daarnaast huiswerk in de vorm van opdrachten. Bovendien vragen wij van de deelnemers om tussendoor in groepjes te oefenen. Alles bij elkaar komt dit neer op een extra studiebelasting van ongeveer 50 uur. Dit kan natuurlijk verschillen, afhankelijk van de ervaring en achtergrond van iedere deelnemer.

  Heeft u vragen? Bel gerust: 06 5379 5525

 • De kennistoets (het schriftelijk theorie-examen)

  Wilt u na de Basisopleiding de kennistoets doen, dan komt er nog een studiebelasting bovenop de richtlijn van ca 50 uur voor de Basis­opleiding.
  Voor het doen van de kennistoets en de voorbereiding hierop, én het behalen van een goed resultaat, raden wij aan ruim voldoende tijd vrij te maken. Natuurlijk is de benodigde tijd afhankelijk van de ervaring en achtergrond van iedere deelnemer.
  Wij raden bovendien aan om zelfstandig en in groepjes de kennistoets voor te bereiden. Dit kan al tijdens de opleiding en de ervaring leert dat dit de beste resultaten oplevert.

  Zie voor meer informatie de website van examenbureau Intop: mediationtoets.nl
  Voor informatie over de slagingspercentages van het theorie-examen kijk bij het jaarverslag op de website van Intop.

  Heeft u nog vragen? Bel ons gerust: 06 5379 5525

 • Het assessment (de vaardighedentoets)

  Wilt u het assessment doen, dan raden wij aan u zich daar terdege op voor te bereiden. De school biedt daartoe op aanvraag de Voorbereidingsdag of de workshop ‘Intensieve oefenmiddag’ om te trainen voor het assessment https://www.schoolvoormediation.nl/assessmentvoorbereiding/

  Deze trainingsdag of -middag heeft het doel aandacht te besteden aan alle criteria van het assessment, uw mediation­vaardig­heden te verdiepen en u gedegen voor te bereiden op het assessment door deze intensief te oefenen.

  Let op: het assessment is één jaar geldig. Dat betekent dat u zich na het afronden van het assessment binnen één jaar inschrijft in het MfN register. https://mfnregister.nl/mediators/in-drie-stappen-mfn-registermediator/theorie-examen-en-assessment/

  Zie voor meer informatie over het assessment de website van examenbureau Intop: mediationtoets.nl

  Wat zijn de kwalificaties waarop assessoren letten tijdens het assessment?
  Download een PDF van het Observatieformulier Gedragscriteria.
  Daarin worden de 5 hoofdcompetenties van de mediator beschreven.

  Live-assessment of video-assessment
  In plaats van een live-assessment, is er voor kandidaten ook de mogelijkheid een video-assessment te doen. Zo’n examenvideo kan door een kandidaat zelf worden gemaakt of door de School voor Mediation worden verzorgd.

  In plaats van een live-assessment, is er voor kandidaten ook de mogelijkheid een video-assessment te doen. Zo’n examenvideo kan door een kandidaat zelf worden gemaakt of door de School voor Mediation worden verzorgd.

  Een video maken voor een examen is voor velen natuurlijk iets nieuws. Bovendien moet een video-assessment inhoudelijk en technisch aan een aantal kwalitatieve criteria voldoen. Om zorg te dragen dat examen-video’s het vereiste niveau hebben, wordt bij de training van assessoren daar extra aandacht aan besteed.

  Voor de kandidaat die een weloverwogen keus wil maken tussen het doen van een live-assessment of een video-assessment heeft Intop een aantal documenten vervaardigd, die kandidaten bij die afweging kunnen ondersteunen en bij de uitvoering helpen.

  Deze documenten vindt u op de website van Intop.
  Voor informatie over de slagingspercentages van het assessment, zie de website van Intop.

 • U wilt géén MfN-registermediator worden, maar wel een gedegen opleiding tot mediator volgen?

  Dan zijn er andere trainingen en opleidingen, zie in het menu onder ‘conflictvaardig’. In ons aanbod vindt u een ééndaagse excellente gespreksvoering of de vierdaagse constructief omgaan met conflicten.

  Uiteraard kunt u ook de Basisopleiding Mediation voor Professionals volgen, zonder daarna de kennistoets en het assessment te doen.

  Heeft u nog vragen? Neem contact op via: 06 5379 5525

 • Studiekosten en de Belastingdienst

  Veranderingen
  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/mag-ik-mijn-studiekosten-aftrekken
  Studiekosten:

  U mag de noodzakelijk kosten aftrekken. Denk aan:
  -cursusgeld, lesgeld of examengeld
  -leermiddelen die u van de opleidingen moet hebben, zoals boeken of bepaalde software.

  Bij een opleiding van de School voor Mediation schaft u zelf de boeken aan. Deze kunnen dus ook meegenomen worden als aftrekpost.

  Hebt u een fiscale partner? dan u ook zijn/haar studiekosten aftrekken.

  Heeft u vragen? Bel gerust: 06 5379 5525

 • Stimuleringsregeling A+O fonds Rijk

  Wilt u gebruik maken van de stimuleringsregeling en gebruik maken van maximaal 5000 euro die voor kennisontwikkeling, teamsamenwerking of verandering in de organisatiecultuur die daaraan gekoppeld is?
  Stuur het voorstel in door een aanvraagformulier van aofondsrijk.nl in te vullen en op te sturen naar info@aofondsrijk.nl

  Heeft u vragen? Bel ons gerust: 06 5379 5525.

 • Welke toegevoegde waarde heeft het zijn van MfN-register­mediator voor mij en voor mijn beroepsuitoefening?

  Het beroepsprofiel van MfN-registermediator houdt in dat een mediator:

  • op professionele wijze omgaat met betrokkenen
  • zich strikt houdt aan de gedragsregels zoals die gelden voor MfN mediators
  • werkt met een mediatonovereenkomst, waarin het MfN Mediation­reglement is opgenomen
  • zijn/haar vakbekwaamheid onderhoudt
  • valt onder het klacht- en tuchtrecht van het MfN

  Een MfN-registermediator biedt zijn/haar cliënten een kwaliteitswaarborg en verschaft de mediator een kwaliteitsmerk.

  Zie voor informatie over het beroepsprofiel van een MfN‑register­mediator ook de website van MfN https://mfnregister.nl/mediators/beroeps-en-competentieprofiel/

  Heeft u nog vragen? Bel ons gerust: 06 5379 5525

 • Wat zijn de onderhoudseisen voor een MfN‑registermediator?

  Over een periode van 3 jaar wordt het volgende gevraagd van een MfN register mediator gevraagd,
  zie de site van MfN register: https://mfnregister.nl/mediators/onderhoudseisen-mfn-registermediator/

  Heeft u vragen? Neem dan contact op: 06 5379 5525

 • Wat is de toegevoegde waarde van een door het MfN erkende en geaccrediteerde opleiding?
  • Een door de Mediationfederatie Nederland (MfN) erkend instituut voldoet aan de kwaliteitseisen die het MfN aan een mediation-opleiding stelt.
  • De door het MfN vereiste kennis en vaardigheden zijn in de door het MfN geaccrediteerde opleiding geïntegreerd.
  • Het gevolgd hebben van een MfN-erkende opleiding is een voorwaarde voor latere opname in het MfN-kwaliteitsregister.

  Geldigheidsduur van de opleiding
  Een kandidaat heeft 2 jaar de tijd na afronding van de MfN-erkende opleiding om het schriftelijke theorie-examen en het praktijkexamen (live of video) te behalen én de inschrijving bij het MfN te voltooien.

  Zie hiervoor het Examenreglement schriftelijk theorie-examen MfN‑ register­mediator, bij punt 4 Aanmelding, lid 5 Geldigheidsduur, op de website van Intop.

  Heeft u nog vragen? Bel ons gerust: 06 5379 5525

 • Wat zijn de kosten van MfN-registratie?

  We geven hier een overzicht van de tarieven die het MfN en examenbureau Intop hanteren voor de diverse onderdelen die nodig zijn voor registratie (in euro’s):
  Intophttps://www.mediationtoets.nl/algemene-informatie/tarievenlijst/

  Eenmalige inschrijving MfN-register 
  Heeft u de basisopleiding mediation succesvol afgerond en ben je geslaagd voor het theorie-examen en het assessment dan kun je je inschrijven in het MfN register. De basisopleiding en de theorietoets zijn onbeperkt geldig. Het assessment kent een geldigheidsduur van één jaar. Dat betekent inschrijven binnen een jaar na het afronden van het assessment.

  Voor inschrijven en de tarieven MfN register zie https://mfnregister.nl/mediators/tarieven/

 • Condities waaronder een MfN-registermediator werkt

  MfN-registermediators zijn werkzaam onder bepaalde condities. Dat wil zeggen dat ze werken volgens reglementen en modellen die de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) heeft opgesteld. Het SKM is beheerder en uitvoerder van het MfN-kwaliteitsregister.

  Voor het downloaden van het beroeps- en/of competentieprofiel zie de website van het MfN‑register https://mfnregister.nl/mediators/beroeps-en-competentieprofiel/

  Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen? Bel ons gerust: 06 5379 5525

 • Puntentoekenning

  PE-punten toegekend door het MfN
  Het MfN geeft goedkeuring aan trainingen en work­shops in het kader van Permanente Educatie voor MfN-registermediators, door punten in een categorie toe te kennen.

  Een MfN-registermediator dient driejaarlijks aan onderhoudseisen te voldoen.
  Het is van groot belang dat mediators hun kennis en vaardigheden op peil houden. Om de kwaliteit te waarborgen zijn MfN-registermediators daarom gehouden aan het MfN Permanente Educatie Reglement.
  Zie de website van het MfN-kwaliteitsregister: Permanente educatie-eisen.

  Comform het reglement behaalt een MfN-registermediator driejaarlijks minimaal 48 PE-punten. Deze punten kunnen in verschillende categoriën behaald worden:

  Categorie

  Activiteit

  Max aantal punten

  1a

  Vakkennis en vaardigheden

  Onbeperkt

  1b

  Co-mediation, intervisie, supervisie

  34 punten over 3 jaar

  2

  Verwante kennis en vaardigheden

  16 punten over 3 jaar

  3

  Bijdrage vakontwikkeling

  16 punten over 3 jaar

  4

  Publiceren

  16 punten over 3 jaar

  PO-punten toegekend door het NOvA
  Sinds januari 2011 worden er door het NOvA op een andere manier PO-punten toegekend. Iedere advocaat kan aan de hand van de Verordening op de vakbekwaamheid en de Regeling vakbekwaamheid zelf beoordelen of een cursus zijn/haar vakbekwaamheid ten goede komt en daarmee in aanmerking komt voor puntentoekenning.

  De Verordening op de vakbekwaamheid en de Regeling vakbekwaamheid kunt u vinden op de Orde-website.
  Heeft u vragen? Bel ons gerust: 0343 – 533 603

 • Wat zijn de laatste veranderingen in de Mediatorsfederatie?

  Het bestuur MfN breidt uit met twee verenigingen per januari 2021.
  Deze twee (beroeps)verenigingen zijn de Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN) en de Vereniging van Mediators in Strafzaken (VMSZ)
  https://mfnregister.nl/categorie/nieuws/

  Heeft u nog vragen? Bel ons gerust: 06 5379 5525

 • Ik wil op toevoegingsbasis werken, hoe zit dat precies?

  Wanneer U wilt werken op toevoegingsbasis dan gelden daar een aantal vereisten voor. U bent ingeschreven in het MfN register en schrijft zich in bij de Raad voor Rechtsbijstand.
  Daarnaast gelden extra voorwaarden:
  – met goed gevolg een peer review afgelegd en
  – in de afgelopen drie jaar tenminste negen mediations op basis van een MfN-overeenkomst verricht.

  zie ook https://mfnregister.nl/mediators/werken-op-toevoegingsbasis-2/

  Heeft u nog vragen? Bel ons gerust: 06 5379 5525

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten