6 HR-tips voor werknemers die lang thuiswerken

Thuiswerken is voor veel bedrijven een blijvertje. Dat betekent dat de onderneming, bedrijfsvoering, bedrijfsbeveiliging en het personeelsbeleid daarop aangepast moeten worden. Ook moet er aandacht zijn voor gezond en veilig thuiswerken. Hier alle zaken waar HR mee aan de slag moet.

Hoewel het gros van thuiswerkers ernaar snakt om gewoon weer naar kantoor te gaan, geven steeds meer mensen aan dat gedeeltelijk thuiswerken hen wel aanspreekt. Ook veel werkgevers die aanvankelijk geen thuiswerkvoorstanders waren, laten inmiddels weten dat ze er de voordelen wel van inzien. Of minstens dat blijkt dat de leeuwen en beren die men aanvankelijk op de weg zag, erg mee blijken te vallen.

Thuiswerken is een blijvertje
Thuiswerken is voor veel bedrijven dus een blijvertje. Dat betekent dat de onderneming, bedrijfsvoering, bedrijfsbeveiliging en het personeelsbeleid daarop aangepast zullen moeten worden. Ook moet er aandacht zijn voor gezond en veilig thuiswerken.

1. Wees je bewust van de voor- en nadelen
Thuiswerken kent voor– en nadelen. De kunst voor thuiswerkgevers en thuiswerkenden is natuurlijk om de voordelen te optimaliseren en de nadelen te minimaliseren.

Een groot voordeel is dat thuiswerkers over het algemeen een hogere autonomie en lagere taakeisen ervaren. Daardoor bereiken veel thuiswerkers een hogere productiviteit, minder reistijd en meer tijd voor ontspanning en sport.

Een nadeel van het thuiswerken is dat het gepaard gaat met veel beeldschermwerk en een toename van herhalende bewegingen. Ook het langdurig zitten en het krijgen van onvoldoende beweging is een risico voor thuiswerkers. Werknemers missen hun collega’s en ook het sociale contact met klanten.

2. Manage gezond en veilig werken
De verantwoordelijkheid voor een gezonde en veilige thuiswerkplek ligt bij werkgevers en werkenden gezamenlijk. Kort gezegd heeft de werkgever de zorgplicht om een veilige en gezonde werkplek mogelijk te maken, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van thuiswerkvoorzieningen waar nodig en redelijk. En wordt van de werkgever verwacht om – net als hij op kantoor moet doen – de thuiswerkers te instrueren en voor te lichten over veilig en gezond werken.

De thuiswerkers hebben zelf de verantwoordelijkheid om de thuiswerkvoorzieningen ook echt te gebruiken en om de instructies op te volgen.

3. Behoud goede communicatie
Van belang is natuurlijk dat de werkgever en de werknemer goed met elkaar in contact blijven. De werkgever zal geregeld moeten vragen hoe het gaat en moeten bijsturen waar nodig. De werknemer zal het aan de werkgever moeten laten weten als hij fysieke of mentale problemen ondervindt.

Een periodieke evaluatie van het thuiswerken is een aanrader omdat de praktijk leert dat het gesprek daarover in de waan van de dag vaak verloren gaat.

4. Volg tips en steun van de overheid
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is voornemens om – in samenwerking met de sociale partners – een aantal initiatieven te ontplooien die werkgevers en werknemer kan helpen om het thuiswerken veiliger en gezonder te kunnen vormgeven.

Op arboportaal.nl is bijvoorbeeld een aantal tips te vinden voor het inrichten van een goede thuiswerkplek en hoe je vitaal kunt blijven. SZW richt bovendien een digitaal platform op voor werkgevers (slimwerkgeven.nl) en voor werkenden (hoewerktnederland.nl) met alle informatie over thuiswerken, regels, goede voorbeelden en tips.

Werkgeversorganisaties VNO NCW en MKB-Nederland hebben met subsidie van de ministeries van SZW en VWS het project ‘Thuiswerken is topsport’ geïnitieerd. Dit project ondersteunt en stimuleert werkgevers en werkenden om ook thuis te bewegen en om te investeren in vitaliteit.

Bovendien zullen diverse campagnes worden opgezet met focus op mentale vitaliteit, het voorkomen van burn-out klachten en fysieke belasting door het vele beeldschermwerk. Daarnaast zal continue worden onderzocht hoe het gaat en hoe het beter kan.

5. Breng risico’s in kaart (RI&E)
Werkgevers die thuiswerken nog niet in hun Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) hebben opgenomen, zullen dat wel moeten doen. De specifieke risico’s voor thuiswerkers zullen in kaart gebracht moeten worden en er zullen maatregelen genomen moeten worden om de risico’s zo klein mogelijk te maken.

6. Haal hier lessen uit
Door dit onverwachte enorme “thuiswerk-experiment” kunnen werkgevers, werknemers, de overheid en de sociale partners echt goed kijken waar het goed gaat en waar het beter kan. Maak daar als werkgever gebruik van. Onderzoek binnen de eigen organisatie welke zaken goed gaan en wat beter kan. Betrek daarbij zowel de kan van de werkgever als die van de werknemers. Leer van de ervaringen van andere werkgevers. Dan kan ‘na corona’ het nieuwe werken met een optimale kantoor-thuiswerkbalans een sterke basis vormen.

bron: XpertHR

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten