Internetconsultatie: Wet duurzaam stelsel rechtsbijstand

Bron: overheid.nl – internetconsultatie.nl – 14 april 2017

Met dit wetsvoorstel worden verschillende maatregelen doorgevoerd in onder meer de Wet op de rechtsbijstand en het Wetboek van Strafvordering, waarmee het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand wordt herijkt. Om de houdbaarheid van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand ook voor de toekomst te waarborgen, is vernieuwing en modernisering van het stelsel nodig.

Consultatie gegevens
Publicatiedatum: 16-02-2017
Einddatum consultatie: 14-04-2017
Status: Gesloten
Type regeling: Wet
Organisatie: Veiligheid en Justitie

 

Doel van de regeling

Met dit wetsvoorstel worden maatregelen doorgevoerd waarmee het stelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand wordt herijkt. Doel daarvan is om het stelsel op onderdelen te verbeteren, doelmatiger vorm te geven en duurzamer te maken. Daarmee moet het stelsel ook voor de toekomst verzekeren dat rechtsbijstand en de oplossing van serieuze juridische problemen en geschillen voor een ieder bereikbaar blijft, ook voor degenen die in redelijkheid zelf niet in staat zijn die kosten van rechtsbijstand te dragen. Met dit wetsvoorstel worden diverse volgende maatregelen getroffen, waaronder:

  • het invoeren van een versterkte eerstelijnsvoorziening rechtsbijstand, belast met de verlening van aanvullende rechtshulp aan rechtzoekenden;
  • het betrekken van het gezinsinkomen in echtscheidingszaken bij het vaststellen van de draagkracht van de rechtzoekende en de invoering van kostendekkende eigen bijdrage;
  • het betrekken van de overwaarde van de eigen woning bij het vaststellen van de draagkracht van de rechtzoekende en de invoering van kostendekkende eigen bijdrage;
  • het invoeren van een trajecttoevoeging voor de verlening van rechtsbijstand in meer dan een zaak en meer dan een instantie voor echtscheiding en multiproblematiek;
  • het beperken van de ambtshalve toevoeging verdachten;
  • het invoeren van kwaliteitstoetsen voor rechtsbijstandverleners;
  • het innen van de eigen bijdrage door de raad voor rechtsbijstand;
  • het schrappen van de uitzondering met betrekking tot de relatieve competentie van de rechtbank in geschillen over besluiten van de raad voor rechtsbijstand.

 

Concept regeling

Op de website internetconsultatie.nl staan links naar PDF’s en bronvermelding van:
– Wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand / Versie consultatie.
– Te wijzigen regeling Wet op de rechtsbijstand / Bron.
– Ontwerp toelichting MvT wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand / Versie consultatie.

 

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Rechtzoekenden, advocaten, mediators, notarissen, gerechtsdeurwaarders, het juridisch loket, (andere) verleners van juridische bijstand en de raad voor rechtsbijstand.

 

Verwachte effecten van de regeling

Met dit wetsvoorstel worden maatregelen doorgevoerd waarmee het stelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand wordt herijkt. Doel daarvan is om het stelsel op onderdelen te verbeteren, doelmatiger vorm te geven en duurzamer te maken. Daarmee moet het stelsel ook voor de toekomst verzekeren dat rechtsbijstand en de oplossing van serieuze juridische problemen en geschillen voor een ieder bereikbaar blijft, ook voor degenen die in redelijkheid zelf niet in staat zijn die kosten van rechtsbijstand te dragen. De voorgestelde maatregelen leiden naar verwachting tot een lichte afname van de administratieve lasten voor rechtsbijstandverleners en een lichte toename van de administratieve lasten voor rechtzoekenden.

 

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over de in voorbereiding zijnde regelgeving en hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel.

 

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt reageren op het wetsvoorstel en de toelichting.

 

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten