Is scheiden beter voor kinderen?

Een scheiding heeft een grote impact op kinderen. Het is een heftige emotionele gebeurtenis en er verandert veel voor ze. Maar moet je dan bij elkaar blijven voor de kinderen? Of is het juist beter voor een kind om uit elkaar te gaan als je huwelijk niet goed loopt? En wat als er veel ruzies en spanningen zijn? Wat is dan beter voor je kind?

 

Effecten van een scheiding op kinderen
Uit jaren lang onderzoek blijkt dat de negatieve effecten van een scheiding op kinderen groot zijn. De laatste jaren is er steeds meer acceptatie voor echtscheidingen. Dit lijkt fijn, maar uit onderzoek blijkt dat ondanks deze acceptatie de negatieve gevolgen van een scheiding voor een kind even groot of zelfs groter geworden zijn. Dit komt waarschijnlijk omdat vroeger vooral huwelijken strandden met forse problemen en veel heftige ruzies. Ouders met kleine relatieproblemen bleven vaak bij elkaar vanwege taboe, uit schaamte of vanwege de financiële situatie. Vanaf de jaren 90 is dit verandert en blijken er meer huwelijken te stranden met matige relatie problemen. Uit onderzoek blijkt dat ouders tegenwoordig vaak uit elkaar gaan, omdat ze op elkaar uitgekeken zijn of omdat hun karakters niet bij elkaar passen.

Er zijn veel negatieve gevolgen bekend voor kinderen die een scheiding van hun ouders meemaken. Kinderen die een scheiding meemaken hebben 2x zoveel kans op het ontwikkelen van problemen. Dit blijkt uit verschillende onderzoeken. Ze hebben meer kans op problemen zoals o.a.:
• een laag zelfbeeld
• slechte schoolprestaties
• gedragsproblemen
• problemen met leeftijdsgenootjes
• angsten
• sombere gevoelens

Zowel op korte als op lange termijn zijn er negatieve gevolgen bekend voor kinderen die een scheiding meemaken van hun ouders. Kinderen met gescheiden ouders hebben bijvoorbeeld zelf ook een grotere kans om te scheiden als ze volwassen zijn.

Is het beter om bij elkaar te blijven voor de kinderen?
Een scheiding is dus schadelijk voor kinderen. Veel deskundigen zijn het er over eens dat het beter is voor de kinderen om bij elkaar te blijven. Juist vanwege alle negatieve effecten voor de kinderen.
 Toch blijkt ook uit onderzoek dat continue ruzies of spanningen in gezinnen waarin ouders wel bij elkaar zijn, ook schadelijk zijn voor kinderen. Dus zowel kinderen met gescheiden ouders als kinderen uit een gezin met twee ouders, maar waar continue ruzie is, hebben een verhoogd risico op verschillende problemen. Een thuisbasis is belangrijk voor een kind, de gezinssituatie waarin het kind opgroeit speelt dus een grote rol. De kans dat een kind problemen ontwikkeld is in elke situatie net even iets anders.

Vechtscheiding
Grootste risico op problemen: Kinderen met gescheiden ouders waar veel ruzies zijn, zoals bij een vechtscheiding.

Bij elkaar met ruzie
Iets minder groot risico: Kinderen uit gezinnen waar ouders bij elkaar zijn, maar waar veel ruzies zijn, zijn een klein beetje beter af dan kinderen uit een gescheiden gezin met veel ruzie.

Goed uit elkaar
Lager risico: Kinderen met gescheiden ouders met weinig conflicten hebben de minste problemen van alle kinderen uit gezinnen met ruzies en spanningen.

Bij elkaar

Laagste risico: Kinderen uit gezinnen met twee ouders en waar geen extreme ruzies en spanningen zijn, hebben de minste kans op het ontwikkelen van problemen.

Om een einde te maken aan ruzies kan een scheiding dus beter zijn voor kinderen, maar dit geldt niet in alle gevallen.

Huwelijk met veel conflicten
Kinderen hebben veel last van conflicten tussen ouders. Ruzies tussen ouders kunnen zelfs traumatisch zijn voor kinderen. Als de sfeer in een huwelijk niet meer te verbeteren is en er blijven constant ruzies en heftige spanningen bestaan, dan is het voor kinderen beter om uit elkaar te gaan. Kinderen hoeven dan niet langer meer te lijden onder de ruzies en de spanningen tussen ouders. Het is dan wel belangrijk dat de ruzies en spanningen ophouden of ten minste verminderen na de scheiding. Anders verbetert er voor kinderen nog steeds niet veel na een scheiding.

Huwelijk zonder heftige conflicten
Niet alle huwelijken eindigen na veel conflicten. Ook als er geen ruzies zijn in het huwelijk, kan men beslissen om uit elkaar te gaan. Het is de vraag of dit beter is voor een kind. Uit onderzoek blijkt eigenlijk van niet. Maar het hangt natuurlijk af van de situatie.

Afkoelingsperiode
Omdat een scheiding zo heftig is voor kinderen en er steeds meer kinderen mee geconfronteerd worden, wordt er tegenwoordig ook gesproken over een afkoelingsperiode voor de daadwerkelijke officiële scheiding plaats kan vinden. Deskundigen pleiten voor een verplichte afkoelperiode van een half jaar tot een jaar tussen de aanvraag van de scheiding en de daadwerkelijke scheiding zelf voor echtparen die gaan scheiden en kinderen hebben. Hierdoor kunnen ouders goed nadenken en zich bezinnen of een scheiding echt de beste keuze is, voor hen en voor de kinderen. Deze afkoelingsperiode is nu echter (nog) niet verplicht.

Vechtscheiding voorkomen
Als dan toch besloten wordt uit elkaar te gaan dan is het allerbelangrijkste voor kind(eren) om een vechtscheiding te voorkomen. Een vechtscheiding is zeer ingrijpend voor kinderen. Vechtscheidingen zijn vaak traumatisch en hebben ontzettend veel negatieve gevolgen voor kinderen.

De beslissing om wel of niet uit elkaar te gaan kan ingewikkeld zijn. Zeker als er kinderen zijn. Als ouders het niet met elkaar eens zijn of elkaar niet goed begrijpen wordt het nog ingewikkelder.

Bron: psychogoed.nl

 

Bij de School van Mediation kunt u zich specialiseren in Familiemediation.

Familiemediation
Familiemediation is een uitdagend en breed werkveld, waarbij het aan de mediator is om met de benodigde kennis en vaardigheden scheidende partners over emotionele, juridische en financiële drempels heen te helpen en zorg te dragen voor een stabiel fundament voor een nieuwe start als alleenstaande of alleenstaande ouder. Zijn er kinderen in het spel, dan is het aan de mediator om de kinderen centraal te stellen, voor zover de ouders daartoe niet zelf in staat zijn, en de ouders te begeleiden bij het formuleren van een verantwoord ouderschapsplan. Dit betekent dat van de mediator veel specifieke kennis en kunde wordt gevraagd van zowel emotionele, juridische en financiële aspecten.

Bekijk de specialisatie: 8-daagse Opleiding tot Familiemediator >

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten