Dit kost ontslag met wederzijds goedvinden

Bron: xperthractueel.nl – 30 mei 2017

Door: Marloes Oelen

Ontslag met wederzijds goedvinden is met circa 70 procent de meest voorkomende ontslagroute van 2015-2016. De gemiddelde kosten van zo’n ontslag bedroegen bijna € 24.000.

Dat blijkt uit een onderzoek door SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

In de periode van 2015 tot 2016 waren er naar schatting 225.000 ontslagzaken. In 70 procent van de gevallen ging het om ontslag met wederzijds goedvinden, waarbij partijen in onderling overleg uit elkaar gaan zonder gerechtelijke procedure of procedure bij UWV. Werkgever en werknemer spreken samen de voorwaarden af waaronder ontslag plaatsvindt, bijvoorbeeld de hoogte van een vergoeding en de lengte van de ‘opzegtermijn’.

 

Ontslagkosten

De gemiddelde ontslagkosten bij ontslag met wederzijds goedvinden waren in de onderzochte periode bijna € 24.000. Ongeveer de helft van die kosten zijn eenmalige vergoedingen aan de ontslagen werknemer. 30 procent van de kosten zijn zogenaamde improductiviteitskosten, ofwel kosten in de periode dat een werknemer nog in dienst is, maar geen productieve arbeid meer verricht. Andere kosten die de werkgever maakt zijn kosten voor juridische bijstand en zijn eigen tijdsbesteding.

 

Eenmalige vergoeding

De hoogte van de eenmalige vergoeding in maandsalarissen is gedaald. In de periode 2011-2012 ging het gemiddeld om 5,0 maandsalarissen, in 2015-2016 om 4,3. De onderzoekers vermoeden dat de transitievergoeding de rol heeft overgenomen van de kantonrechtersformule als norm voor een eenmalig bedrag bij ontslag. De transitievergoeding is doorgaans lager en daarom is ook de gemiddelde beëindigingsvergoeding aan werknemers gedaald. Wel constateren de onderzoekers dat het bedrag ook regelmatig wordt bepaald op basis van een onderlinge afspraak of individueel maatwerk.

 

Type bedrijven

De kosten van ontslag met wederzijds goedvinden liggen hoger bij grotere bedrijven dan bij kleinere bedrijven. Dit komt vooral omdat ontslagen werknemers van grotere bedrijven gemiddeld een hoger salaris hebben en gemiddeld langer in dienst zijn. Er is ook enige variatie in ontslagkosten tussen sectoren. Zo kent de sector landbouw en industrie gemiddeld de hoogste absolute ontslagkosten bij ontslag met wederzijds goedvinden, de sector vervoer en communicatie de laagste. Of dit het gevolg is van de specifieke samenstelling van het personeelsbestand is niet onderzocht.

 

Evaluatie WWZ?

Vanwege de demissionaire staat van het kabinet wordt afgezien van een inhoudelijke reactie op het rapport, zo schrijft demissionair minister Henk Kamp. In zijn brief benadrukt hij wel dat het onderzoek geen evaluatie is van de WWZ. De onderzochte periode van 2015-2016 heeft betrekking op zowel ontslaggevallen die nog onder het oude ontslagregime hebben plaatsgevonden als onder het nieuwe.

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten