Mediation in cijfers

Onderzoeksbureau Panteia heeft, in opdracht van het MfN-register, vragenlijsten onder MfN-registermediators en het publiek verspreid om de mediationmarkt in kaart te brengen. Het laatste onderzoek is 10 jaar geleden: hoog tijd dus voor actuele cijfers over de praktijkvoering van MfN-registermediators, verwachtingen en de plaats en rol van het MfN-register.

 

Ook mediator worden?
Doe de 9-daagse Basisopleiding
Mediation voor professionals > 

 

Bij de start van de internetenquête in oktober 2019 waren 2.915 mediators geregistreerd in het MfN-register. 70% van hen is vrouw. 80% van de MfN-registermediators is 45 jaar of ouder. Het responspercentage onder deze mediators voor dit onderzoek was 43%. Aan de enquête onder het publiek hebben ruim 2.000 mensen deelgenomen.

Meer praktijkvoering MfN-registermediators

Het gemiddeld aantal mediations per MfN-registermediator per jaar komt in 2019 uit op 17,5. Dat is beduidend meer dan in 2009, toen het gemiddelde lag op 10 mediations per jaar. Het totaal aantal mediations bedraagt op basis hiervan ongeveer 51.000 op circa 2.900 mediators. In 2009 waren dat 47.300 mediations op circa 4.600 mediators. Voor 30% van de mediators vormt mediation hiermee hun belangrijkste inkomstenbron.

Per 2012 zijn de registratie- en onderhoudseisen van het MfN-register verzwaard om een professionele kwaliteitsstandaard neer te zetten voor de beroepsgroep. Iedere MfN-registermediator is vanaf 2012 verplicht om een minimaal aantal mediations te doen om ingeschreven te blijven. Het aantal mediators in het MfN-register is ten opzichte van 10 jaar geleden gedaald als gevolg van deze verhoogde kwaliteitsstandaard. Het aantal mediations is ten opzichte van 2009 ongeveer gelijk gebleven. Dit betekent dat de MfN-registermediators meer mediations doen dan 10 jaar geleden.

Bekendheid en gebruik mediation
Bij het publieksonderzoek valt op dat 40% van hen in de afgelopen 2 jaar een conflict heeft gehad; 10 jaar geleden gold dit nog voor een derde van de respondenten. Veelal gaat het om conflicten met buren, leveranciers en werkgevers. Bijna de helft van de ondervraagden is bekend met het fenomeen mediation. En hoewel er voor het oplossen van conflicten nog steeds gedacht wordt aan een rechtsbijstandsverzekering, daarna aan een advocaat en pas daarna aan een mediator, wordt er ten opzichte van 2009 toch vaker – een stijging van 4% (een verdriedubbeling) – een mediator ingeschakeld. Het daadwerkelijke gebruik van mediation is ten opzichte van 10 jaar geleden meer dan verdubbeld, van 1,4% naar 3,1%.

3 op 4 mediations succesvol
Het slagingspercentage van de mediations uitgevoerd door MfN-registermediators is hoog. Gemiddeld 72% van de mediations wordt afgesloten met een vaststellingsovereenkomst of schriftelijke eindovereenkomst.

Belangrijkste kenmerken van en redenen om mediator in te schakelen

Het publiek geeft de volgende kenmerken aan die zij belangrijk vindt aan een mediator:

  • deskundigheid en ervaring
  • betrouwbaar/vertrouwenwekkend
  • onpartijdig

De belangrijkste redenen om een mediators in te schakelen, zijn:

  • om de relatie in stand te houden, te verbeteren en te beëindigen
  • eigen voorkeur
  • op advies van derden

Wat zegt dit over huidige mediationmarkt?

Op grond van dit onderzoek kunnen we concluderen dat de bekendheid met mediation stijgt onder het grote publiek. Ook het aantal mediations uitgevoerd door de mediators in het MfN-register neemt toe en dit komt onder meer de kwaliteit van de beroepsgroep ten goede. Met de voornoemde slagingskansen van mediation gunnen we de 40% van de bevolking die te maken hebben met een conflict een blijvende oplossing via mediation die wordt begeleid door een MfN-registermediator.

Het MfN-register
Men is over het algemeen tevreden over het MfN-register. Het MfN-register wordt ervaren als een onderscheidend kwaliteitslabel op de markt. En dat is niet zonder reden. MfN-registermediators handelen in conflictsituaties met beheersing en borging van een zeer hoge kwaliteitsstandaard. Bijna twee derde van mediators hecht daarnaast veel waarde aan profilering door middel van specialisaties, aantekeningen en accreditaties.
De beeldvorming bij het publiek verdient blijvende aandacht. Een goede voorlichting (door en van verwijzers) is hierbij van belang. De organisatie MfN met het bijbehorende MfN-register blijven mediation positief onder de aandacht brengen, zowel bij het publiek als bij de ketenpartners van de organisatie MfN.

Meer informatie
Alle resultaten vind je terug in het rapport ‘De Nederlandse Mediationmarkt 2019’. Wilt je de cijfers vergelijken met het eerdere onderzoek, ga dan naar het rapport uit 2009 en de vragenlijst onder MfN-registermediators uit 2016. Deze zijn te vinden in de bibliotheek op de MfN-website.

Bron: Mediators federatie Nederland

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten