Mediation in strafrecht

Bron: MfN – 3 november 2016

Het ministerie van Veiligheid en Justitie stopt per 1 november 2016 met de financiering van de pilot met mediation in het strafrecht omdat er geen middelen beschikbaar zijn voor een landelijke uitrol. Dat heeft het ministerie onlangs aan de MfN laten weten.

De ontwikkeling van mediation in het strafrecht heeft de volle aandacht van de MfN. De voorzitter van het MfN-bestuur, Maarten de Haas, heeft in een eerste reactie zijn teleurstelling geuit dat een succesvolle pilot met mediation naast strafrecht nu geen vervolg krijgt, te meer omdat de effecten en de onderzoeks­resultaten positief zijn. De ontwikkeling van mediation in strafrecht heeft de volle aandacht van de MfN en staat op de agenda van de MfN-bestuursvergadering op woensdag 16 november aanstaande.

We verwijzen u voor de volledigheid naar de stukken afkomstig van het ministerie van Veiligheid en Justitie die afgelopen vrijdag aan de Tweede Kamer zijn verzonden. Hierin wordt het beleid voor de komende jaren op het terrein van slachtofferbeleid aan het parlement geschetst. Bij de stukken is ook het aangepaste beleidskader herstelbemiddeling ten behoeve van slachtoffers gevoegd. Uit de stukken blijkt dat er een keuze is gemaakt om binnen het slachtofferbeleid prioriteit te leggen bij het bevorderen en intensiveren van herstelbemiddeling los van de strafprocedure.

Dit betekent dat herstelgesprekken tussen dader en slachtoffer mogelijk blijven door middel van subsidiëring van Slachtoffer in Beeld. Daarnaast zijn extra middelen ingezet om extra herstelconsulenten in de penitentiaire instellingen te kunnen aanstellen, zodat herstelgericht werken tijdens de vrijheidsbeperking wordt verbeterd en uitgebreid. De inhoud van het beleidskader is daarop aangepast.

Een en ander betekent dat Veiligheid en Justitie naar eigen zeggen helaas geen middelen meer beschikbaar heeft voor mediation in het strafrecht. De pilots kunnen volgens Justitie daarom niet worden verlengd.

Het stopzetten van de financiering en de reacties daarop hebben in de dagbladen gestaan. In dit verband verwijst de MfN u ook naar de brandbrief van de Nederlandse Vereniging van Mediators in Strafzaken (VMSZ).

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten