Mediation maakt conflicten menselijk

In elk bedrijf komen kleine en grote arbeidsconflicten voor. Meestal kunnen medewerkers die prima zelf oplossen. Zo niet, dan helpt mediation vaak om conflicten menselijk te maken.

Mediation maakt conflicten menselijk

En dat is van grote waarde, want arbeidsconflicten zijn een belangrijke oorzaak voor gezondheidsklachten en ziekteverzuim: jaarlijks raken ruim 70.000 werknemers arbeidsongeschikt door conflicten op de werkvloer.

Premediation als quick scan

Een medewerker zal nooit het achterste van zijn tong laten zien aan iemand met wie hij ook een functioneringsgesprek moet voeren of van wie hij orders aan moet nemen. Zo komt vaak niet aan het oppervlak of een medewerker ergens mee rondloopt. Of dat hij niet meer op zijn plek zit in de organisatie. Door premediation toe te passen, is het mogelijk eventuele ontevredenheid boven water te krijgen die op termijn kan leiden tot verzuim en conflicten.

Premediation is, algemeen geformuleerd, een verhelderend gesprek (vooraf) tussen partijen onder leiding van een mediator. In deze betekenis is er (nog) geen sprake van mediation volgens strikte (Nmi-)regels, maar worden de vaardigheden van de mediator benut om een aantal zaken eens goed met elkaar uit te praten. Misschien wel om te voorkomen dat er überhaupt een conflictsituatie gaat ontstaan.

Conflict vaak oorzaak verzuim

Maar als dat gebeurt, is het ook direct goed mis. En hoewel een conflict geen reden mag zijn voor verzuim, is de realiteit een stuk weerbarstiger. Een conflict is in eerste instantie geen reden voor een ziekmelding omdat er geen sprake is van ziekte of gebrek. Dat neemt niet weg dat iemand daadwerkelijk ziek kan worden van een conflict op de werkvloer. Laat een bedrijfsarts beoordelen of ziekte dan wel gebrek ten grondslag ligt aan een ziekmelding. Dan kan die een goede beoordeling maken en de STECR-richtlijnen toepassen. Volgens deze richtlijnen is reeds sprake van een arbeidsconflict als één persoon dit zo ervaart.

Mediation maakt conflict menselijk

Mediation is bij uitstek geschikt om in te zetten bij arbeidsconflicten, disfunctionerende medewerkers en geschillen over arbeidsongeschiktheid. Bij mediation draait het niet om de vraag wie er gelijk heeft, het doel is dat partijen er samen uitkomen. De arbeidsmediator, een neutrale en onpartijdige derde, heeft geen belang bij de uitkomst. Door partijen te vragen naar de belangen en achterliggende waarden, en door hen te helpen naar elkaar te luisteren, komt een constructief gesprek op gang.

Zeg maar liever ja tegen mediation

Bij mediation staan vertrouwelijkheid, neutraliteit en vrijwilligheid voorop. Maar hoe vrijwillig is het als de bedrijfsarts mediation voorschrijft? Mediation weigeren kan namelijk voor zowel werkgever als werknemer verstrekkende gevolgen hebben. Werkt een werknemer niet mee aan mediation, dan kan het recht op ontslagbescherming komen te vervallen. Als een werkgever weigert mediation in te zetten, kan dit bijvoorbeeld na twee jaar ziekte uitdraaien op een loonsanctie van het UWV.

Bron: www.arbo-online.nl

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten